24เมษายน 2563 นางบานเย็น จันทร์ชนะ ผอ.รพ.สต.เซเป็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน​ และอสม.จัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Day​ ​ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบท

วันที่​  24เมษายน 2563    เวลา 06.30 น. 08.30 น.  

นำโดยนายบรรลุ พลอาทิตย์ กำนันตำบลเซเป็ด นางบานเย็น จันทร์ชนะ ผอ.รพ.สต.เซเป็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน​ และอสม.จัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Day​  ​  และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบท ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย​ /     บูรณาการร่วมกับการเคาะประตูบ้านค้นหากลุ่มเสี่ยง​COVID-19

วันที่โพสต์ : 2020-04-24 สถานที่ : ตำบลเซเป็ด