24 เมษายน 2563 เวลา 09.30น. รพ.สต.คำแคนน้อย นำโดย นายสุวิทย์  ทองจำรัส ผอ.รพ.สต.คำแคนน้อย จนท.รพ.สต ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมกับทีม CDCU รพ.สต.คำแคนน้อย จัดกิจกรรม Big cleaning Dayในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30น. ภายใต้การอำนวยการของ นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้มอบหมายให้ รพ.สต.คำแคนน้อย นำโดย นายสุวิทย์  ทองจำรัส ผอ.รพ.สต.คำแคนน้อย จนท.รพ.สต ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมกับทีม CDCU รพ.สต.คำแคนน้อย จัดกิจกรรม Big cleaning Dayในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมเคาะประตูบ้านค้นหากลุ่มเสี่ยง COVID-19 
2.กิจกรรมใส่ทรายอะเบท บ้าน วัด 
3.สุ่มค่า HI CI ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่โพสต์ : 2020-04-24 สถานที่ : รพ.สต.คำแคนน้อย