24 เมษายน 2563 รพ.สต.กุง ได้รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคCOVID-19

วันที่ 24 เมษายน 2563 รพ.สต.กุง ได้รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคCOVID-19 ดังต่อไปนี้

1.กล่องใสเก็บเชื้อ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

2.ฟิล์มพลาสติก จำนวน 3 ม้วน จากผู้ประกอบการพลาสติก  คณะจนท.ขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่มอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณค่ะ

วันที่โพสต์ : 2020-04-24 สถานที่ : รพ.สต.กุง