วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รพ.สต.ใหม่เจริญ นำโดยนางวิไล อ่อนตาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญ ลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 ตามมาตรการ(งานศพ) ในพื้นที่บ้านคำปลักแฮด ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใหม่เจริญ นำโดยนางวิไล อ่อนตาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญ ลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19   ตามมาตรการ(งานศพ) ในพื้นที่บ้านคำปลักแฮด ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล 
  กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ มีดังนี้
-ผู้ร่วมงานล้างมือด้วย alcohol gel ก่อนและหลังร่วมงาน
-ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน 
-ผู้ร่วมงานได้รับการตรวจวัดไข้ทุกรายถ้ามีอาการระบบทางเดินหายใจ แยกตัวเพื่อวัดไข้ซ้ำ 
-ผู้ร่วมงานเว้นระยะห่าง(Social distancing)จากคนรอบข้าง 2 เมตร 
    ในการนี้ทางเจ้าภาพให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่โพสต์ : 2020-05-21 สถานที่ : บ้านคำปลักแฮด ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล