วันอสมแห่งชาติประจำปี2561

อำเภอตระการพืชผล จัดงานวัน อสม แห่งชาติ 20มีนาคม 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม ในงาน มีการเดินรนรงค์ อสม 4.0 ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดี มีกิจกรรมมอบใบประกาศ อสม ดีเด่น และอสม ที่ปฏิบัติงานครบ 10-20-30ปี และบูทนิทรรศการ ผลงาน อสม   และการแสดง ออกกำลังกายสไตล์อิสาน ในชุด ออนซอนอิสาน ตระการสัมพันธ์ โดยมีนายอำเภอตระการพืชผลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ อปท ภาคเอกชน ร่วมชมนิทรรศการผลงานอสม ครับ

วันที่โพสต์ : 2018-03-20 สถานที่ : เกาะกลางหนองขุหลุ