วันที่ 21 พ.ค.2563 หลังจากได้รับรายงาน เจ้าหน้าที่และ อสม.ได้ลงสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านเจโซน ข้างร้าน จ.เจริญเซ็นเตอร์ เดินทางไปทำงาน 08.00 น และกลับเวลา 16.00-17.00 ของทุกวัน ซึ่งก่อนที่ผู้ป่วยจะป่วย หลานเจ้าของร้าน จ.เจริญเซ็นเตอร์

 วันที่ 21 พ.ค.2563 หลังจากได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 คือ นางสาวเยาวภา แสนทวีสุข อายุ:16 ปี  
เบอร์โทร:099-3866975 
ที่อยู่:45 ม.2 กุศกร ตระการพืชผล 
Diag:Dengue fever  
วันเริ่มป่วย 19 พ.ค.63
วันที่พบ 21 พ.ค.63
Lab.Hct.37 WBC.3240 Plt.157000....หลังจากได้รับรายงาน เจ้าหน้าที่และ อสม.ได้ลงสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านเจโซน ข้างร้าน จ.เจริญเซ็นเตอร์ เดินทางไปทำงาน 08.00 น และกลับเวลา 16.00-17.00 ของทุกวัน ซึ่งก่อนที่ผู้ป่วยจะป่วย หลานเจ้าของร้าน จ.เจริญเซ็นเตอร์ ได้ป่วยเป็นไข้เลือดออกอยู่ก่อนแล้ว    เบื้องต้นได้ให้ อสม.ฉีดพ่นสเปรย์ไบก้อนในตัวบ้าน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ให้นอนกางมุ้ง และทายากันยุงทั้งผู้ป่วยและคนที่ไม่ป่วย และสำรวจลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านผู้ป่วย พบค่า HI CI เท่ากับ 0 และจะทำการพ่นในวันพรุ่งนี้ ***ฝากพื้นที่ ตำบลขุหลุควบคุมร่วมด้วยนะคะ เรื่องจากผู้ป่วยทำงานที่ร้านเจโซน ตำบลขุหลุ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่โพสต์ : 2020-05-21 สถานที่ : ตำบลกุศกร