วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ตรวจร้านค้าและมอบป้ายร้านค้าที่ผ่านการตรวจประเมิน

 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้นางสาวสุวิมล กำเนิดสิงห์ หัวหน้ากลุมงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลตระการพืชผล และนักศึกษาฝึกงาน (วสส.สิรินธร) ได้ทำการมอบป้ายร้านที่ผ่านการตรวจประเมิน ร้านนี้ใช้ปลาร้าต้มสุกตามโครงการร้านนี้ใช้ปลาร้าต้มสุก ณ ร้านลาบยโส (หน้าโลตัส) ร้านเตี้ยส้มตำไก่ย่าง ร้านส้มตำเลียศอก ร้านลาบยโส (หน้าสถานีตำรวจอำเภอตระการพืชผล) อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาณี

วันที่โพสต์ : 2020-12-21 สถานที่ : อำเภอตระการพืชผล