วันที่ 19 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานส่งมอบบัตรเลือกตั้ง

 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานส่งมอบบัตรเลือกตั้ง มาปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2020-12-19 สถานที่ : หอประชุมอำเภอตระการพืชผล