วันที่ ​22 ​ธันวาคม​ 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง ได้ลงพื้นที่ลงสอบสวนโรคและแนะนำทำการกักตัวที่บ้าน

วันที่ ​22 ​ธันวาคม​ 2563​ เวลา15.00-15.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง นำโดยนางสาวนิ่มละมัย หนูก่ำ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ลงสอบสวนโรคและแนะนำทำการกักตัวที่บ้าน (HQ 14 วัน) ในกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐม  เข้ามาในพื้นที่บ้านเวียง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 คน เเละบุคคลอาศัยในบ้านเดียวกันพร้อมการทำความเข้าใจ​  และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อสร้างความตระหนักและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(covid19)อีกทั้งทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนในพื้นที่เพื่อ​ลดความตื่นตระหนกและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด​ ​​

วันที่โพสต์ : 2020-12-22 สถานที่ : อำเภอตระการพืชผล