โครงการบริจาคโลหิต 63 พรรษา ร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มีนาคม 2561 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต 63 พรรษา ร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2018-03-29 สถานที่ : หอประชุมอำเภอตระการพืชผล