โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนหลัง

เครือข่ายสุขภาพอำเภอตระการพืชผล จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนหลัง ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 และ วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2018-04-05 สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล