พชอ.ตระการพืชผล จัดกิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ ตำบลเกษม ตำบลต้นแบบการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก “

“ประกาศเจตนารมณ์ ตำบลเกษม ตำบลต้นแบบการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก “
วันที่ 25 เมษายน 2561 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล ประธานคณะกรรมการพชอ. เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ตำบลเกษม ตำบลต้นแบบการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก” ณวัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลเกษมเป็นตำบลที่มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้หมดสิ้นไป โดยข้อกำหนดของชุมชนในธรรมนูญตำบลเกษมได้กำหนดให้ทุกชุมชนร่วมมือกันควบคุมโรค และจัดการสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ พชอ.“คนตระการ ไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตตามแนวทางยุทธศาสตร์ “เมืองสะอาดปลอดโรคปลอดภัย “ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนปี61 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควมคุมและป้องกันโรค 
ทั้งนี้มีประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีกว่า300คน
กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของชุมชน พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ การปล่อยขบวนรณรงค์ทำความสะอาดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย    เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน วัด โรงเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่โพสต์ : 2018-04-25 สถานที่ : วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อ ตระการพืชผล