สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการ ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2018-05-12 สถานที่ : โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล