ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ประธานคณะกรรมการ พชอ.ตระการพืชผล นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้นายสุขสันต์  ณ อุบล ปลัดอาวุโสอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผอ.สคร.ที่ 10 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล นำโดยนางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภออตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะครู พร้อมประชาชนตำบลไหล่ทุ่ง รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ ณโรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2018-07-03 สถานที่ : ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี