การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

11ก.ค.61 เวลา  14.00 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ณ อุบล ปลัดอาวุโสอำเภอตระการพืชผล ประธานพชอ.อำเภอตระการพืชผลโดยมีนางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด  หมู่ 6 บ้านโนนบก ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2018-07-11 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านโนนบก ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี