อบรมฟื้นฟูความรู้ทักษะผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายแพทย์แผนไทย รพ.ตระการพืชผล ได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทักษะผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2018-07-13 สถานที่ : ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล