อบรมการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอตระการพืชผล

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คปสอ.ตระการพืชผลจัดโครงการ อบรมการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๑๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. และผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.นพ.อุดม โบจรัส เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่โพสต์ : 2018-07-18 สถานที่ : ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล