พิธีวางศิลาฤกษ์ อริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ

15 กรกฎาคม 2561 พิธีวางศิลาฤกษ์ อริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ ณ บ้านดอนกลาง ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2018-07-15 สถานที่ : บ้านดอนกลาง ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี