ประกวดการดำเนินงานโรงเรียนสุขบัญญัติ ปี 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนบ้านทม ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกวดการดำเนินงานโรงเรียนสุขบัญญัติ ปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2018-07-10 สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี