พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้นายปรีดา ชนะพลชัย ปลัดอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล โดยมีนางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ และประชาชนเข้าร่วมในงาน ณ วัดอันตรมัคคาราม ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2018-07-10 สถานที่ : ณ วัดอันตรมัคคาราม ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล