ประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มัธยมระดับกลาง ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561  รพ.สต.โนนกุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มัธยมระดับกลาง ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีการศึกษา2561 ณ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม เวลา 13.00-17.00 น.ในนามภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

วันที่โพสต์ : 2018-08-09 สถานที่ : โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม