ติดตามการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกษม ม.1,8,9 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ติดตามการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกษม ม.1,8,9 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ในส่วนของสาธารณสุขคณะกรรมการฝาก รพ.สต.เกษม ฝ่าย สสอ.ตระการฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการขอ อย.และดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์บรรจุสินค้า

วันที่โพสต์ : 2018-09-06 สถานที่ : บ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี