ให้บริการฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตระการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทันตกรรม รพ.สต.โคกน้อย ออกฉีดวัคซีน ป.1,ป.5,และ ป.6 และตรวจสุขภาพฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านตระการ จำนวน 129 คน

วันที่โพสต์ : 2018-10-03 สถานที่ : รพ.สต.ตระการ