ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมออกกำลังกายต่อเนื่องในชุมชน

ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลบ้านแดง นำทีมด้วยแกนนำอสม. ทำให้เกิดกิจกรรมออกกำลังกายต่อเนื่องในชุมชน

วันที่โพสต์ : 2018-10-03 สถานที่ : รพ.สต.บ้านแดง