โครงการประชุมวิชาการประจำเดือนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยวันที่ 11 ตุลาคม 2561
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการประชุมวิชาการประจำเดือนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่โพสต์ : 2018-10-11 สถานที่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล