สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ร่วมออกกำลังกาย (kick off) เพื่อชีวิตที่ดี ชีวีสดใส

ด้วยวันที่ 17 ตุลาคม 2561
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ร่วมออกกำลังกาย (kick off) เพื่อชีวิตที่ดี ชีวีสดใส ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2018-10-17 สถานที่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล