นายอำเภอชวนสร้างสุขภาพ กิจกรรมอุ่นไอรัก ครั้งที่ 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นายอำเภอชวนสร้างสุขภาพ กิจกรรมอุ่นไอรัก ครั้งที่ 1 โดยมีนางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2018-11-26 สถานที่ : ลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล