ีพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขามเปี้ย ปีงบประมาณ 2561

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 24 มกราคม 2562
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขามเปี้ย ปีงบประมาณ 2561 ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลขามเปี้ย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2019-01-24 สถานที่ : ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ย