ประชุมเตรียมงานย้อนรอยนกหัสดีลิงค์เมืองเกษมสีมา

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 23 มกราคม 2562
นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมงานย้อนรอยนกหัสดีลิงค์เมืองเกษมสีมา พร้อมด้วย
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ วัดเกษมสีมา ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2019-01-23 สถานที่ : ณ วัดเกษมสีมา ตำบลเกษม