โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ครั้งที่ 2

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 17 มกราคม 2562
-เวลา 09.00 น.
นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
-เวลา 11.00 น. 
นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยมีนางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ห่วหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรโคกจาน เจ้าหน้าจากการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล อสม. ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

วันที่โพสต์ : 2019-01-17 สถานที่ : โรงเรียนบ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกจาน