พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 73 ปี 53 พรรษา พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 11 มกราคม 2562
นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมประชาชนทั่วไป ร่วมงานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 73 ปี 53 พรรษา พระครูเกษมธรรมานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล ณ วัดเกษมสำราญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2019-01-11 สถานที่ : วัดเกษมสำราญ อำเภอตระการพืชผล