ย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาร่วมงานการแสดงแสง สี เสียง"ย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา" ณ วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานี และมีแห่งเดียวในภาคอิสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น และสร้างรักความสามัคคี โดยมีนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๒๓ ตำบล ร่วมพิธี

วันที่โพสต์ : 2019-02-08 สถานที่ : วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี