กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ ฟื้นฟู และพัฒนาสาธารณประโยชน์สิ่งแวดล้อมทำความสะอาดหลังเหตุอุทกภัย

อ.ตระการพืชผล​ จ.อุบลราชธานี

เรียน​ ผู้บังคับบัญชา

วันที่​ 20 กันยายน​ 2562​ นายสมมาฏฐ์​ โพธิ​ นายอำเภอตระการพืชผล​ พร้อมด้วยนางศิวาภรณ์ เงินราง​ สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล​

ได้มอบหมายให้นายสรพงษ์  ขลุ่ยเงิน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และรพ.ตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ ฟื้นฟู และพัฒนาสาธารณประโยชน์สิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบ้าน  วัด โรงเรียน ตามที่ได้เกิดอุทกภัยพายุโพดุล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล เกิดผลกระทบถูกน้ำท่วมเสียหาย โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน วัด โรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

2. กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

และได้มอบหมายให้นางบานเย็น  จันทร์ชนะ ผอ.รพ.สต.เซเป็ดร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา​  ทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อม​ บริเวณวัด และชุมชนม.2 บ้านเซเป็ด ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล​ จ.อุบลราชธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่โพสต์ : 2019-09-20 สถานที่ : ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล